Doe het belangrijkste eerst!!!

Een drukke lesdag achter de rug, over een uur een vergadering, stapels nakijkwerk en een exploderende mailbox. Waar ga je beginnen?

Ook de Amerikaanse oud-generaal en latere president Dwight Eisenhower had vaak veel meer werk dan tijd. Om toch de juiste keuzes te maken gebruikte hij voor zichzelf onderstaand kwadrant.

Toelichting

Probeer in een drukke situatie alle taken die je in je hoofd heb op een rijtje te zetten. Stel jezelf bij elke taak, klus of vraag 2 vragen:

“Is het urgent (moet het nu?)”

“Is het belangrijk?”

Als je dit hebt gedaan kun je je lijstje uitvullen over bovenstaand schema. In kwadrant 1 komt alles wat urgent is en belangrijk. Denk hierbij aan acute mentorsituaties of een toets die op dat moment wordt afgenomen waar iets mee moet. Kwadrant 2 gaat over belangrijke zaken die niet urgent zijn. Denk hierbij aan het maken van (jaar)planningen, schoolexamens, oudergesprekken etc… In kwadrant 3 noteer je alles wat wel (door anderen) als urgent wordt beschouwd maar niet belangrijk is. Tot slot is er kwadrant 4 met alle zaken die weerhouden je doelen te bereiken en je werk alleen maar vertragen. Denk aan kletsverhalen, spam, zinloze vergaderingen etc… Deze zaken zorgen ervoor dat je je werk later of niet afkrijgt of dat je thuis moet werken.

Met het overzicht dat je hebt zou je aan het begin van je werkdag of werkweek keuzes moeten kunnen maken. Het meest effectief is om zo veel mogelijk tijd in kwadrant 2 te werken. Je doet dan vooral belangrijke taken zonder de stress van een deadline.

Succes!

2 comments On Doe het belangrijkste eerst!!!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer