‘Scholen administreren veel te veel’

Leraren in het basisonderwijs voeren al maanden actie voor een beter salaris en minder werkdruk. Een van de oorzaken van de hoge werkdruk is het papierwerk dat ze buiten de lessen om moeten invullen. Leraren noemden dat eerder dit jaar de hoofdmoot van de problemen. (NOS)

Veel leerkrachten in het basisonderwijs vinden het lastig te bepalen wat ze moeten en wat ze mogen doen. In een eerder rustpunt ‘Wat MOET jij eigenlijk allemaal?  probeerden we helder te krijgen welke verplichtingen je hebt en aan wie. Het boekje dat minister Slob van onderwijs verstrekt kan wellicht helderheid scheppen voor mensen die twijfelen aan wat moet en wat kan.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer