Waarom toets ik eigenlijk?

Weinig mensen gaan het onderwijs is uit liefde voor nakijkwerk. Ik in ieder geval niet. Met de blik op de komende toetsweek vroeg ik mijzelf af: “Waarom toets ik eigenlijk?” Het leverde een mooi onderzoekje op en een paar tips over het beperken van nakijkwerk.

Het is zeer interessant om eens nader stil te staan bij de doelen van een toets. Immers, voor docent en leerling vraagt het om een behoorlijke investering in tijd en energie. De toets moet worden opgesteld, geleerd, gemaakt en besproken. Wat is eigenlijk het doel van een toets in mijn onderwijs?

Het testen van de kennis van een leerling.

Voor mijn vak betekent dit dat ik wil weten of ze bijvoorbeeld het verschil tussen de Tweede Kamer en de regering weten, en liefst, snappen. 

Het testen van de vaardigheden van een leerling.

School is hopelijk meer dan alleen het uit je hoofd leren van feitjes. Leerlingen maken zich vaardigheden eigen. Ik moet hier altijd meteen denken aan het vak wiskunde. Een leerling leert een formule en moet daarna aantonen dat hij/zij deze kan toepassen op nieuwe gegevens.

Differentiëren

In iedere klas zitten voorlopers en mensen die meer moeite hebben met de lesstof. Via een toets kun je achterhalen aan welke groep je wat in welk tempo kunt aanbieden (mits er ruimte is om te differentiëren)

Ook kun je het als pedagogisch middel inzetten. Denk hierbij aan het onverwachte SO waarbij je wilt controleren of leerlingen wilt belonen die trouw hun huiswerk hebben gedaan.

Wanneer je eenmaal hebt bepaald waarom je toetst kun vervolgens kijken naar hoe je dit doel bereikt. 

Het maken en nakijken van een toets kan veel tijd en energie kosten. Zeker als je een hele nieuwe toets maakt. Alternatieve manieren zijn een bestaande toets aanpassen of een toets van de methode gebruiken.

Probeer bij het maken van een volgende toets onderstaande vragen te beantwoorden: 

 • Wat is het doel van de toets? kennis meten? vaardigheden meten, etc…?
 • Welke feedback van een leerling heb ik minimaal nodig om dit doel te bereiken? 1 antwoord, 5 antwoorden, 10 antwoorden, etc…?
 • Welke toetsvorm(en) past hierbij? open vragen, gesloten vragen, meerkeuze vragen, etc…?
 • Op welke manier kan de toets worden afgenomen? Op papier, digitaal, met een antwoordblad etc…?
 • Hoeveel toetsen heb ik dit jaar nodig om het doel van de toets te bereiken?
 • Is het nodig om onderscheid te maken in soorten toetsen? Schriftelijke Overhoring, proefwerk, praktische opdracht.

Het nadenken over bovenstaande vragen biedt je wellicht een andere blik op je toetsen

Tot slot heb ik nog wat tips om de hoeveelheid nakijkwerk te beperken. 

 • Draai het om. Bedenk vooraf hoeveel tijd je wilt besteden aan de correctie en ontwikkel op die manier je toets.
 • Evalueer je toets op de doelen. Waren er teveel of te weinig vragen? Konden sommige doelen ook via een digitale toets worden bereikt?
 • Besteed de correctie uit. Wil een collega jouw nakijkwerk doen in ruil voor een aantal pauze surveillances? Maak die deal!
 • Wanneer ben jij het meest effectief in correctie? Ben je meer een ochtendmens? Ga dan zeker niet na de lunch of zelfs in de avond nakijken. Je zal per opdracht significant meer tijd kwijt zijn. Plan je werk zo dat je de taken doet op de beste momenten.
 • Optimaliseer je werkplek. Vermijd afleiding (social media, collega’s, leerlingen, kinderen & echtgenoten…), pak een goede stoel, zorg voor voldoende licht en juist schrijfgerei.
 • Zorg voor een mooie beloning als de klus geklaard is!

Graag lees ik jouw gedachten en tips over dit onderwerp

Geef een reactie